Office Bearers

 

President

 

 Shri C.A Rajasridhar

 

 

 

Vice Presidents

 

 1. Shri N. Narasimha Reddy     
 2. Shri Jogendra Nath Tripathy 
 3. Shri Shiv Gopal Mishra                      
 4. Shri Rajendro Prasad Singha
 5. Shri  A.M. Dcruz                    
 6. Shri Bhola Nath Tiwari           
 7. Shri P.M.Mohammad Hanifa
 8. Shri M. Sureshchandra Shetty
 9. Shri A.Mahabal Shetty
 10. Shri S.K.Shetty                                  
 11. Shri S.N.Patak                       
 12. Shri Sanjeev Singh                
 13.                                      

 

General Secretary

 

Shri Harbhajan Singh Sidhu

  

Secretaries:

 

 1. Shri A.D.Nagpal                         
 2. Shri Thampan Thomas              
 3. Shri Ram Kishor Tripathi                        
 4. Shri Samir Roy                           
 5. Miss Champa Verma                   
 6. Shri Mukesh Galav
 7. Shri Girish Kumar Pandey                     
 8. Shri N.Kanniah                           
 9. Vacant

 

 Treasurer

Shri J.R.Bhosale

 

Copyright © 2014 Hind Mazdoor Sabha | All Rights Reserved. by Pointer Soft Technologies Pvt. Ltd.